Skip to content
Det digitala lärandets möjligheter

Blog post -

Det digitala lärandets möjligheter

Utbildning och lärande är avgörande för både samhällets och individers framtid och utveckling. I och med digitaliseringen har nya möjligheter öppnats upp för att göra lärande tillgängligt, individanpassat och motiverande. Digitala verktyg ger oss möjligheten att lära oss på ett helt nytt sätt, och att lära oss vad som helst, när som helst och var som helst.

Lärare och elever behöver inte längre befinna sig i samma rum - inte ens i samma byggnad, utan idag går det att hålla streamade föreläsningar och att få individanpassad feedback. Elever som kanske inte hörs i klassrummet kan interagera med lärare digitalt, vilket kan öka inkluderingen. Inlärningsmetoder kan anpassas till var och en, och de elever som behöver mer tid för en specifik uppgift kan få det på samma sätt som de som vill gå fort fram och fördjupa sig.

Utbildning är ett område som ligger oss varmt om hjärtat och som Samsung investerar i runt om i världen och har gjort i många år.

Frågan vi ställer oss själva är: Hur kan vi se till att den yngre generationen får de kunskaper och färdigheter som krävs i ett framtida uppkopplat samhälle? Hur kan digital inlärning bidra till ökad inkludering? Ett nytt område håller på att växa fram som kallas för edtech, dvs hur digitaliseringen och teknologier kan driva utbildning framåt.

Språkkunskaper är en viktig del av utbildning. Som nyanländ till ett land är det speciellt viktigt för att kunna komma in samhället och bli etablerad på arbetsmarknaden. Så i mitten av september påbörjade vi det digitala pilotprojektet eSFI som är ett samarbete mellan Järfälla Kommun, Telia Company, Samsung och CanopyLAB. Projektet består av cirka 20 elever och två lärare på SFINX, SFI för ingenjörer och arkitekter. Förhoppningen är att studenterna genom digitala lärverktyg kunna snabbare få språkkunskaper för att kunna ta sig ut i arbetslivet.

Idag på Slush samlas personer som jobbar med edtech för att diskutera hur bland annat AI, machine learning, och samarbeten mellan aktörer hur vi gemensamt kan driva framtidens utbildning och lärande.

Topics

Categories

Contacts

För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

Press contact Kommunikationsbyrån Jung Relations Gäller journalister och media
Elin Axelsson

Elin Axelsson

Press contact Corporate Communications & PR TV/Audio and Home Appliances +4673 671 95 26
Louise Gustafsson

Louise Gustafsson

Press contact PR Consumer Electronics Consumer electronics: Home Appliances +46 722 376 667

Related content