Gå direkt till innehåll
TV:ns utökade roll i vår nya vardag
TV:ns utökade roll i vår nya vardag

Pressmeddelande -

TV:ns utökade roll i vår nya vardag

Ensamheten är mer påtaglig än någonsin under pandemin, i ljuset av detta har TV:n fått en mer central roll i våra liv. Fler än fyra av fem (85 procent) uppger i en ny Sifo undersökning, gjord på uppdrag av Samsung, att TV:n fyller en funktion som sällskap. Media- och kommunikations professorn Anette Hill menar på att TV:n, till en större grad än tidigare erbjudit individer en tröst och känsla av gemenskap under den rådande pandemi.

Stockholm, 15 december 2020 – Året har kantats av social isolering och minskade möjligheter till upplevelser i den fysiska världen, vilket har lett vägen tillbaka till TV:n. Enligt en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Samsung uppger nästan hälften (47 procent) av de tillfrågade att de tittar mer på TV nu jämfört med tidigare, och hela fyra av fem (85 procent) uppger att TV:n fyller en funktion som sällskap.

- Vi kan, genom undersökningsresultatet och mina studier konstatera TV:ns viktiga och utökade roll i vår nya vardag. Oavsett om det handlar om det sociala, eller att ta del av de senaste nyheterna om Covid-19, så är TV:n något vi finner trygghet i under kristider, säger Annette Hill, professor på Lunds universitet.

Samsung och Annette Hill genomför just nu en studie som bland annat tittar närmare på hur nordbors TV-konsumtion förändrats det senaste året. Annettes forskning är primärt fokuserad på media och kommunikation med ett särskilt fokus på TV:n.

Mycket har förändrats det gångna året, och det innefattar även vårt TV-tittande. En genre som fått ett rejält uppsving är realityserier som fokuserar på romantik, särskilt hos de yngre målgrupperna. Annette menar att denna genre, tack vare sitt fokus på känsloladdad underhållning, möjliggör för människor att dela sina egna upplevelser och åsikter om serien genom att skvallra med sina vänner - något som för oss närmare varandra och minskar påfrestningen av den sociala isoleringen.

- Våra produkter erbjuder ett fönster ut i världen, och under pandemin kan vi nu även se att TV:n kan fungera som en social brygga för att underlätta för människor i de prövande tider vi lever i, säger Tommy Nilsson, ansvarig för TV på Samsung Electronics Nordic.

Människor har senaste tiden konsumerat stora mängder nyheter för att följa uppdateringarna kring virusets framfart. Annette menar dock att det under årets gång även cirkulerat många motstridiga och falska nyheter, vilket resulterat i att människor är försiktigare och vänder sig till de kanaler/medier de själva anser leverera mest trovärdiga nyheter. Undersökningen visar att TV:n är det mediet som flest uppger delar mest trovärdigt innehåll av nyheter, något tre av fem (60 procent) uppgav, tätt följt av radio med drygt hälften (51 procent) och tidningens dryga tredjedel (35 procent).

Undersökningen i korthet:

  • Att endast titta på streamingtjänster är vanligare än att endast titta på tablå TV - något som 23 respektive 11 procent uppgav.
  • Vanligast är dock att kombinera de två, något som 61 procent uppgav att de gjorde.
  • Svensken tittar på TV eller streamingtjänster i 2,7 timmar i genomsnitt per dag.
  • Nästan hälften (47 procent) av de tillfrågade tittar mer på TV nu än innan pandemin
  • Mer än fyra av fem (85 procent) uppger att Tv:n fyller en funktion som ett sällskap
  • TV och radio är de kanaler som flest uppger dela mest trovärdigt innehåll av nyheter, 60 procent respektive 51 procent.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes 26 – 30 november 2020 via Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1000 intervjuer bland svenska allmänheten 18-79 år.

Ämnen

Taggar


Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.

Presskontakt

Elin Axelsson

Elin Axelsson

Presskontakt PR Manager TV/Audio and Home Appliances +4673 671 95 26

Relaterat material