Följ Samsung Electronics Nordic AB

Svenskarna köper allt mer digitalt utbildningsmaterial – spelandet minskar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2015 13:45 CEST

En nyligen genomförd undersökning från Samsung visar att svenskarna kraftigt ökar sin konsumtion av digitalt utbildningsmaterial. En ökning på 400 procent har skett på bara ett år. Samtidigt minskar användandet av spel- och underhållningsappar med nära 30 procent jämfört med 2014.

Stockholm, 12 oktober 2015 – Samsungs årligen återkommande undersökning Techonomic Index tittar på teknikvanor i Europa och visar i år på en intressant utveckling när det gäller köp av digitalt material. Jämfört med 2014 är de nu fem gånger fler svenskar som lägger pengar på digitalt utbildningsmaterial[1]. Samma trend följer även när det gäller användande[2] av materialet där undersökningen visar på en nära 37 procentig ökning[3]. Det är fortfarande relativt få som konsumerar digitalt utbildningsmaterial men ökningen är markant[4].

– Det är intressant att se en så stor förändring i konsumtionen av digitalt utbildningsmaterial. Att utbildningsmaterial har ökat så kraftigt kan bero på tillgången men även på att yngre personer idag i stor utsträckning använder sig av digitala hjälpmedel när de studerar, säger Marko Nurmela, VP Marketing & Communications, Samsung Nordic. 

Positiv trend för digitala böcker och tidningar Tidigare i vår släpptes delar av Techonomic Index som visade på ökad konsumtion av strömmat material i form av film och musik. Vad gäller konsumtion av digitala böcker och tidningar ser man även här en positiv förändring jämfört med 2014, en kraftig ökning på 166 procent[5]. Undersökningen visar att konsumtion av spel- och underhållningsappar också ökar kraftigt[6] men här minskar samtidigt användandet med nära 30 procent[7]

Skolprojekt om framtidens lärande Samsung Electronics har i Norden inlett samarbetsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter” i samarbete med med Atea Sverige AB och Gleerups Utbildning AB. Projektet omfattar fem högstadieskolor runt om i Sverige och totalt deltar 70 lärare och 380 elever. Målet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur digital teknik kan användas i utbildningssyfte och utforska hur man på bästa sätt skapar en digital inlärningsmiljö där varje elev har förutsättningar för att lära.

– På Samsung är vi intresserade av att undersöka effekterna på lärande när digitala verktyg används i skolan. Det är därför intressant att se att fler privatpersoner nu också nyttjar digitala verktyg för sitt lärande. Med projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” hoppas vi kunna se de positiva effekter på lärandet då teknik och digitala verktyg integreras i lärmiljön, både i skolan och utanför, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship på Samsung Electronics Nordics. 

Undersökningen är genomförd av Lightspeed GMI på uppdrag av Samsung och har tittat på flera länder i Europa. I Sverige tillfrågades 1000 personer.

[1]Med konsumtion av material menas vilken typ av material som man har köpt den senaste månaden.

[2]Med användande av material menas det material som man använder på sin smartphone, tablet eller PC/Laptop åtminstone en gång i veckan.

[3]2014: 12 % 2015: 16,4 %

[4] 2014: 2 % 2015: 10 %

[5]2014: 6 % 2015: 16 %

[6]2014: 5 % 2015: 14 %

[7]2014: 47 % 2015: 34,2 %

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, audio, smartphones, tablets, wearables, kameror, vitvaror, skrivare, professionella skärmar, ssd, minneskort, medicinsk utrustning, nätverkssystem, halvledare samt LED-lösningar. Vi är också ledande inom Internet of Things, bland annat genom våra initiativ inom det smarta hemmet. Med 307 000 medarbetare i 84 länder har Samsung en årlig försäljning på 196 miljarder dollar. För att upptäcka mer besök www.samsung.se samt den officiella bloggen www.global.samsungtomorrow.com

Bifogade filer

PDF-dokument