Följ Samsung Electronics Nordic AB

Samsung i topp bland teknikföretagen i Dow Jones årliga hållbarhetsindex

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2011 13:00 CEST

Samsung Electronics har utnämnts till världens mest hållbara teknikföretag 2011, enligt den årliga sammanställningen av Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI). Detta återspeglar Samsungs ledande ställning inom ett flertal ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

Samsung tilldelades 86 poäng totalt, den högsta summan bland 52 företag inom teknologisektorn, som omfattar halvledare, kommunikationsteknologi, datorprodukter och elektronisk kontorsutrustning. Samsung var ledande i sektorn inom områdena Miljö och Ekonomi – två av de tre nyckelområden där hållbarhet mäts.

 

– Samsung är mycket glada att vårt hållbarhetsarbete har uppmärksammats i Dow Jones hållbarhetsindex. Resultatet återspeglar Samsungs tro att vi kan leverera positiva värden, genom att skydda miljön och bidra till de samhällen där vi är verksamma, samtidigt som vi skapar ekonomiska resultat, säger Byungsuk Choi, ansvarig för Partner Collaboration Center på Samsung.

 

Samsungs ekologiska initiativ genomsyrar hela företaget och DJSI-rapporten tar speciellt fasta på företagets ledarskap inom klimatstrategi, miljörapportering och produktomsorg. Under första halvåret 2011 har Samsung reducerat utsläppen av växthusgaser vid företagets fabriker med 38 procent jämfört med 2008 års nivåer, och är på god väg att infria målet om en halvering av utsläppen under 2013. Samsung driver även återvinnings- och återlämningsprogram i fler än 60 länder världen över, till exempel omfattar det amerikanska återvinningsprogrammet Samsung Recycling Direct fler än 1 150 stationer i Nordamerika.

 

På det ekonomiska området placerades Samsung högst inom kategorierna Produktkvalitet och Återkallelsehantering, Risk- och krishantering och Kundrelationer. Samsung listades första gången i DJSI i september 2009 och tilldelades en guldutmärkelse i september 2010, vilket innebär att totalpoängen låg inom fem procents intervall jämfört med det bästa resultatet i sektorn.

 

Sedan starten 1999 är DJSI en högt ansedd global utvärdering av hållbarheten i världens ledande företag. För att tas upp i DJSI World genomgår företagen en djupgående analys av ekonomiska, miljömässiga och sociala kvaliteter. Analysen genomförs av Sustainable Asset Management (SAM), en grupp investeringsrådgivare som enbart fokuserar på hållbara investeringsstrategier. För mer information om DJSI, besök www.sustainability-index.com.

Bifogade filer

PDF-dokument