Skip to content
Generation Equality Forum verkar för jämställdhet och drivs bland andra av UN Women
Generation Equality Forum verkar för jämställdhet och drivs bland andra av UN Women

Press release -

Samsung Electronics Nordic och Plan International i UN Women-initiativ för att främja jämlik teknologi

Samsung Electronics Nordic och Plan International har sedan 2017 samarbetat för att stärka jämlikhet och jämställdhet inom teknologi och innovation. Nu tar de steget längre och åtar sig att främja skapandet av jämlik teknologi som utmanar skadliga stereotyper och normer i UN Women-initiativet Generation Equality Forum Action Coalitions.

Det nya åtagandet är en vidareutveckling av det nuvarande partnerskapet och Equality Tech – en gemensam idégrund för att främja skapandet av jämlik teknologi. Samarbetet motiveras av en gemensam insikt om att det krävs krafttag för att säkerställa en mer jämställd och jämlik framtid inom utveckling av teknologi och innovation. Nu vill Samsung Electronics Nordic och Plan International fortsätta att öka medvetenheten hos allmänheten, utbilda nästa generation av teknikskapare och samtidigt försöka påverka tekniksektorn för att skapa innovation som främjar mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Detta innebär att Samsung Electronics Nordic kommer att stärka arbetet med att utbilda unga inom teknik och innovation. Detta sker bland annat genom att engagera unga som skapare av teknologi genom workshops, driva jämställdhetsprojekt som stärker allmänhetens kunskap inom jämställdhetsfrågor och genom lanseringen av utbildningsprojektet Solve For Tomorrow – ett program som ger hundratals ungdomar möjlighet att lära sig konkreta verktyg för att skapa positiv samhällsförändring.

- Tillsammans vill vi nyttja teknikens kraft för att öka medvetandet och främja jämställdhet. Som en av de stora teknikaktörerna i världen vill vi vara med och påverka den digitala framtiden för alla. Genom att unga kvinnor är med i arbetet säkerställer vi en mer inkluderande digital framtid, säger Elin Wallberg, Brand and Corporate Citizenship Manager på Samsung Electronics Nordic.

Åtagandet lyder: ´Samsung Electronics Nordic and Plan International will advocate for the creation of technology that challenges harmful gender norms and stereotypes through the engagement of girls and adolescent girls as innovators of technology.´

Sedan 2017 har Samsung Electronics Nordic tillsammans med Plan International skapat en rad olika initiativ för att driva frågan om jämlik teknologi. Ett exempel på detta är initiativet Sheboard, som utmanar och motverkar stereotypiska könsnormer genom teknik och innovation. Initiativet syftar till att engagera unga kvinnor i skapandet av tekniska lösningar, med ambitionen att skapa förändring och bidra till inkludering. Fortsätt att följa samarbetet här: https://www.equalitytech.info/

  Subjects


  Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.

  Press contacts

  För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

  För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

  Press contact PR-byrån JMWGolin Gäller journalister och media
  Elin Axelsson

  Elin Axelsson

  Press contact Corporate Communications & PR TV/Audio and Home Appliances +4673 671 95 26
  Fredrik Ekström

  Fredrik Ekström

  Press contact PR Mobile Experience +46761198948
  Louise Gustafsson

  Louise Gustafsson

  Press contact PR Consumer Electronics Consumer electronics: Home Appliances +46 722 376 667