Skip to content
Solve For Tomorrow Report 2023
Solve For Tomorrow Report 2023

Press release -

Nästan varannan ung vill gå i skolan i metaverse

44 procent av de unga tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och många menar att de skulle må bättre av att vistas i den virtuella miljön. Det visar Solve For Tomorrow Report 2023 gjord på uppdrag av Fryshuset och Samsung. AI-lärare välkomnas av unga samtidigt som AI och metaverse anses ha en mer positiv än negativ påverkan på samhället.

De snabba tekniska framstegen har försatt världen i teknikfeber. Nu släpper Fryshuset och Samsung för andra året i rad Solve For Tomorrow Report 2023, där man låtit undersöknings-företaget Demoskop fråga över 4000 unga i Norden varav över 1000 i Sverige hur de ställer sig till AI och metaverse. 44 procent tror att de skulle lära sig fler saker om de gick i skolan i metaverse, jämfört med 25 procent som tror att de skulle lära sig mindre. 39 procent tror att de skulle må bättre i en skola i metaverse, jämfört med 29 procent som tror att de skulle må sämre.

– Det är glädjande att se att Sveriges unga ställer sig positiva till den tekniska utvecklingen. Samtidigt uppger 32 procent att de kan påverka den digitala utvecklingen och 33 procent att de är intresserade att jobba med att ta fram nya tekniska lösningar. Det bör vara en målsättning att alla unga känner sig delaktiga, har kunskap om och vara med att påverka digitaliseringen. Här behöver både näringsliv och offentlig sektor jobba närmare tillsammans. säger Elin Wallberg, Director Corporate Marketing på Samsung Electronics i Norden.

Solve For Tomorrow Report 2023 visar att fyra av tio unga i Sverige känner till metaverse. Två av tio har själva varit i ett metaversum och tre av tio är osäkra på om de varit i metaverse eller inte. Rapporten visar också att 36 procent kan tänka sig att ha en AI som lärare, och att 32 procent tror att metaverse kommer att göra internet till en bättre plats. Endast 14 procent tror att det kommer att göra internet till en sämre plats.

– I tider när många unga har svårare att klara av skolan kan tekniska hjälpmedel som AI och metaverse underlätta. Det skapar större möjligheter att individanpassa skolan och få hemmasittare och elever med hög frånvaro att närvara virtuellt. Med tanke på att många unga anser att exempelvis AI stärker lärandet kan ny teknik vara en lösning till en bättre skolgång i Sverige, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

   Fenomenet metaverse dök först upp i science fiction-litteraturen i början av 90-talet och har på kort tid blivit en del av ungas verklighet. Metaverse består av en serie virtuella miljöer i 3D där människor kan möta och interagera med personer som befinner sig på andra fysiska platser, samt med den digitala miljön. I dag finns det flera populära världar i metaverse som blandar spel med sociala interaktioner och underhållning. Därtill spås metaverse också spela en allt större roll för bland annat shopping, jobb och utbildning.

   Fler fynd från Solve For Tomorrow Report

   • Sex av tio tror att de skulle lära sig fler saker med hjälp av AI
   • 79 procent anser att det är viktigt för människor att ha kunskap om hur ny teknik påverkar individer och samhälle
   • 40 procent uppger att skolan inte erbjuder den kunskap om digitala lösningar som behövs för att lyckas i framtiden
   • 32 procent är osäkra på om de har varit i metaversum eller inte
   • 33 procent vill själva jobba med att forma ny teknik

   Om undersökningen

   Undersökningens fältperiod pågick mellan 24 februari och 9 mars 2023. Undersökningens målgrupp är 16–25-åringar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Totalt genomfördes 4015 intervjuer varav 1001 i Sverige, 1004 i Danmark, 1001 i Finland och 1009 i Norge. Datan har viktats utifrån kön och ålder på deltagarna. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Fryshuset och Samsung av analysföretaget Demoskop.

   Om Solve For Tomorrow Report

   Solve for Tomorrow Report 2023 är framtagen i ett samarbete mellan Stiftelsen Fryshuset och Samsung Electronic Nordics. Syftet med rapporten är att ge unga i Norden en röst och möjlighet att själva få beskriva sin oro, möjlighet att påverka, motivation att engagera sig, se teknikens möjligheter samt lyfta fram vem eller vilka de anser bär ansvar för olika samhällsfrågor.

   Om Fryshuset

   Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation för och med unga. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.


   Topics

   Categories


   Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.

   Contacts

   För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

   För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

   Press contact Kommunikationsbyrån Jung Relations Gäller journalister och media
   Elin Axelsson

   Elin Axelsson

   Press contact Corporate Communications & PR TV/Audio and Home Appliances
   Louise Gustafsson

   Louise Gustafsson

   Press contact PR Consumer Electronics Consumer electronics: Home Appliances