Följ Samsung Electronics Nordic AB

Kvarglömda utskrifter en säkerhetsrisk för patientskyddet

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2009 13:04 CEST

Över en tredjedel av svenska vårdanställda upptäcker regelbundet bortglömda sekretesstämplade dokument vid skrivarna, visar en europeisk och svensk studie som Lightspeed Research har gjort på uppdrag av Samsung. Bland dokumenten finns patientjournaler och labbrapporter.

- Bortglömda utskrifter är en säkerhetsrisk för patientskyddet, säger Hans Gustavsson, nordisk försäljningschef för Samsungs skrivare.

Samsung har låtit det Londonbaserade undersökningsföretaget Lightspeed Research genomföra en europeisk och svensk undersökning om hantering av utskrifter. Huvudresultatet visar på att i Sverige hittar 39 procent minst en gång i månaden kvarglömda utskrifter med känsligt innehåll vid skrivaren. Värst är det bland de anställda på banker och finansiella institut där mer än två tredjedelar (68 procent) säger sig se utskrifter med innehåll som inte var avsedda för deras ögon.

- Risken är störst vid centralt placerade nätverksbaserade multifunktionella skrivare. Användaren skriver ut ett dokument, men skrivaren står inte jämte arbetsplatsen utan möjligen i en korridor längre bort. Innan användaren hinner gå och hämta sin utskrift kanske något annat kommer emellan och utskriften blir liggande kvar ovanpå eller vid sidan om skrivaren. Jag vågar påstå att vi alla känner igen oss där, säger Hans Gustavsson.

Urholkad sekretess

Bland anställda i vårdsektorn svarade över en tredjedel (34 procent) att de minst en gång i månaden ser sekretesstämplad patientinformation kvarglömd vid skrivarna. Både patientjournaler (38 procent) och labbrapporter (34 procent) tillhör bland de bortglömda utskrifterna. Och det är inte enbart läkare och sjuksköterskor som upptäcker dessa utan även den administrativa personalen.

- Att sekretesstämplad patientinformation glöms bort i skrivarna är inget annat än en säkerhetsrisk för patientskyddet, säger Hans Gustavsson.

Det finns lösningar som ska skydda mot dessa problem, exempelvis PIN-koder och kortläsare. Dessa lösningar har kravställts de flesta av kunder i större upphandlingar under hela 2000-talet. Trots det visar Samsungs undersökning att problemet fortfarande är stort. Mest för att få använder hjälpmedlen.

- Dels måste IT-avdelningen börja använda de verktyg som finns, men även användarna måste lära sig de nya rutinerna. Först då kan säkerheten bli starkare kring utskrifter av sekretesstämplad patientinformation, säger Hans Gustavsson.

Om studien: 4500 individer i åtta länder (Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen, Italien, Spanien) och fem branscher (offentlig verksamhet, finansiella institut, vårdsektorn, servicesektor och övriga industrier) var intervjuade under maj. I Sverige intervjuades 624 personer. 39 procent i Sverige säger sig upptäcka bortglömda utskrifter med konfidentiellt innehåll, motsvarande siffra för hela Europa är 56 procent.

Bifogade filer

PDF-dokument