Följ Samsung Electronics Nordic AB

Första TCO-certifierade Tablet PC/surfplattan lanseras

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2011 16:45 CEST

TCO Development som står bakom TCO-märkningen lanserar idag den första TCO Certified Tablet PC/surfplattan. Det är Samsungs SLATE PC serie 7 som klarar de krav som ställs inom ramen för TCO Certified Tablets. Kraven ställs inom tre huvudområden: god bildkvalitet och ergonomi, miljö ur ett livscykelperspektiv samt krav på socialt ansvar. TCO Certified gör det därmed enklare för inköpare att välja en tablet PC/surfplatta som möter krav på hållbar utveckling.

 

-Tablets, eller surfplattor, blir allt vanligare både hos privatpersoner och bland företag och organisationer och kompletterar idag i PC-miljön. Att TCO Development nu kan certifiera tablets/surfplattor är en naturlig utveckling för oss då vi drivit på och ställt krav inom bildskärmsindustrin i nästan 20 år, säger Sören Enholm, VD på TCO Development. Som användare förväntar vi oss idag att IT-produkter har god bildkvalitet, att den möter våra miljökrav och att den är tillverkad under goda produktions-förhållanden, fortsätter Sören Enholm. Det är en anledning till att TCO Certified finns, det blir lätt att välja de produkter som möter dessa krav, säger Sören Enholm.

 

-Samsung Electronics är stolta över att våra SLATE PC serie 7 uppfyller TCO Certifieds krav och det här är i linje med vårt arbete gentemot hållbar utveckling, säger Kyuho Uhm, Senior Vice President för IT Solutions Business hos Samsung Electronics.

 

Genom att säkerställa att produkter möter TCO Certified krav bidrar företag till att minska farliga ämnen som tungmetaller både i produktion och vid återvinning, att den är energieffektiv, håller god ergonomisk nivå, är utformad för återvinning samt att tillverkaren arbetar med socialt ansvar (CSR). Produkter som uppfyller TCO Certifieds krav har testats i ett oberoende testlab och verifierats mot krav av en tredje part.

Tablet PC/surfplattor är bland de IT-produkter som växer snabbast. Tillväxten för marknaden beräknas från 10,3 miljoner användare 2010 till 208 miljoner användare år 2014. Tablets/surfplattor har hittills främst marknadsförts gentemot konsumentsidan men nu väntas allt fler organisationer och företag ta till sig tablets/surfplattorna. Digitalisering, ständig uppkoppling och rörliga yrken utvecklas ihop med tekniken och med en surfplatta med datorkapacitet och god synergonomi blir det enklare att utföra arbete, t ex i områden som hälso- och sjukvården och utbildningssektorn och yrken som fastighetsmäklare, check-in-personal på flygplatser. Under 2011 beräknas 25 procent av tablets/surfplattor att köpas in av företag vilket är en fördubbling från 2010, och den siffran kommer att fortsätta att öka (källa Gartner, IDG).

 

Sören Enholm säger: -Vår roll är att driva på utvecklingen och få IT-industrin att gå mot hållbar utveckling. Medvetenheten om socialt ansvar i produktionen och hållbar utveckling i IT-industrin är stor och den växer och det gör också vårt engagemang med olika intressenter i produktionskedjan. Frågor som t ex e-waste, energiförbrukning, råvaror och materialval och arbetsvillkor fortsätter att engagera oss och arbeta mot hållbar utveckling inom IT-industrin och för IT-produkter.

 

TCO Development 
TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och har sitt huvudkontor i Stockholm. TCO Developments arbetar med TCO Certified, var uppgift är att göra det enkelt att välja IT-produkter som är utformade för både användarnas och miljöns bästa. Sedan 1992 har TCO-märkningen haft en betydande påverkan på utvecklingen av IT-produkter med allt bättre bildkvalitet, minskning av elektriska och magnetiska fält, minskad energiförbrukning och minskning av miljöfarliga ämnen och nu även krav på socialt ansvar i produktionen. TCO-märkningen finns för bildskärmar, datorer, bärbara datorer, projektorer, headsets och tablets/surfplattor.

 

Presskontakt TCO Development

Sören Enholm, VD mobil 070 240 79 15      
soren.enholm@tcodevelopment.com

 

Niclas Rydell, Product and Certification Director, mobil 070 588 92 71      
niclas.rydell@tcodevelopment.com 

 

Anna Pramborg, Director, Communications, mobil 070 667 64 04      
anna.pramborg@tcodevelopment.com

Presskontakt Samsung

Erik Johannesson, nordisk pr-chef, 08 555 057 87, 070 99 55 650

press@samsung.se

Bifogade filer

PDF-dokument