Skip to content
1,2 miljoner svenskar tror sig ha utsatts för säkerhetshot – men få är oroliga*

Press release -

1,2 miljoner svenskar tror sig ha utsatts för säkerhetshot – men få är oroliga*

Vi sköter vår ekonomi, jobbar och hanterar sociala relationer i mobilen. Tillsammans med banken och plånboken har även läkaren och vårdbesöken flyttat in i våra mobiltelefonen. Men medvetenheten om de digitala riskerna hos svenska folket är väldigt låg. Det visar Samsung Electronics Nordics rapport Digital närkontakt - svenskarnas syn på digital säkerhet. Rapporten baseras på en undersökning, med 1011 svarande svenskar från ett riksrepresentativt urval, tillsammans med kommentarer från sakkunniga inom data och säkerhetsfrågor. 

I och med samhällets ökade digitala närvaron tillsammans med lågt intresse och låg kunskap för att ta ansvar för sin digitala säkerhet hos användare ställs det extra höga krav på teknikbolag att ta ansvar för att användarnas data är säkra. Enligt en ny undersökning från Samsung Electronics Nordic är 70 procent av de svenska respondenterna inte oroliga för att utsättas för angrepp via sin mobil eller surfplatta. Samtidigt visar undersökningen att 15 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de någon gång utsatts för säkerhetshot i mobiltelefonen. Om man applicerar resultatet på hela befolkningen skulle det innebära att upp till 1,2 miljoner svenskar har utsatts för ett digitalt säkerhetshot. Fem procent svarar att de utsatts mer än en gång. 

- Samtidigt som tekniken vi bygger blir bättre och smartare blir cyberkriminella mer kreativa i sina tillvägagångssätt att komma över känsliga data. Via alla enheter som på något sätt är ansluta till ett nätverk finns risk för olika typer av säkerhetshot. Samsung har lång erfarenhet av att bygga ramverk som skyddar användaren, exempelvis Samsung Knox, förklarar Andreas Bergqvist, Nordisk produktchef på Samsung Electronics Nordic.

Läs hela rapporten här

  På frågan vad svenskar är mest orolig över att förlora vid en nätattack så är det pengar och personliga data som dominerar bland svarsalternativen. Hela 60 procent oroar sig framför allt över att bli av med pengar. Vad det gäller personliga data, som till exempel personnummer, så är det något som oroar drygt var femte svensk. Medan de svenska manliga respondenterna är något mer oroliga för att förlora ekonomiska data än de svenska kvinnliga respondenterna, 63 procent jämfört med 57 procent, är kvinnorna mer oroliga över att förlora personliga data, 25 procent jämfört med 17 procent av männen.

  - Biometriska data skyddas via Knox Vault på samsungtelefoner. Genom funktionen användarmedgivande för appar blir det enklare att få en överblick över vilka appar som delar din data och vilken typ av data som delas. Majoriteten av cybersäkerhetsintrången idag beror på mänskliga misstag. Exempelvis att man har klickat på en falsk länk i ett e-postmeddelande, så kallad Phishing, eller via ”Social hacking” som innebär att en verklig person uppger sig för att vara exempelvis en bankanställd och att offret på så sätt själv tillhandahåller och läcker sina personliga uppgifter frivilligt, säger Anderas Bergqvist

   Säkerhet kommer sannolikt även att spela stor roll för framtidens metaverse. Resultatet från undersökningen visar att det redan nu efterfrågas ordning och reda i ett metaverse. Hela 60 procent, av de svenska respondenterna, anser att metaverse måste begränsas i form av lagar och regler. Endast tre procent anser att det inte ska regleras över huvud taget.

   Här finns hela rapporten och undersökningsresultaten.

   Om rapporten
   Rapporten Digital närkontakt är framtagen av Samsung Electronics Nordic för att förmedla svenskars kunskapsnivå och intresse kring nya tekniker och säkerhet. Rapporten baseras på en riksrepresentativ undersökning tillsammans med analyser av lokala sakkunniga inom de relevanta ämnesområdena. Digital närkontakt-rapporten släpps i tre delar. Första delen handlar om svenskarnas syn på NFT, den andra delen om svenskarnas syn på metaverse och den tredje och sista delen handlar om svenskarna och digital säkerhet.

   *Om undersökningen
   Data är insamlad av Norstat på uppdrag av Samsung. Insamlingen av data är gjord genom 4 043 webbintervjuer med riksrepresentativa urval av befolkningen 18 till 99 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Antalet svarande från Sverige var 1 011. Undersökningen genomfördes under perioden 15–26 januari 2022.

   Topics

   Categories


   Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.

   Contacts

   För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

   För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

   Press contact Kommunikationsbyrån Jung Relations Gäller journalister och media

   Related content