Följ Samsung Electronics Nordic AB

Samsung Electronics agerar mot felaktig upphandling från Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund

Nyhet   •   Sep 09, 2014 11:49 CEST

Samsung Electronics Nordic begär att den upphandling av enbart Apple-produkter som genomförs av kommunerna i Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund ska stoppas och göras om från början. Därför har en ansökan om överprövning av upphandlingen lämnats in till Förvaltningsrätten i Uppsala.

- Upphandlingen av Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund är ytterligare ett fall i en lång rad av upphandlingar som på det här sättet bryter motlagen om offentlig upphandling (LOU), säger Björn Hansen, Sales Director Telecom på Samsung Electronics Nordic. Vi har sett många exempel där myndigheter bryter mot lagen genom att rikta upphandlingarna mot ett visst företag eller varumärke. Vi går nu till domstol med syftet att få det klargjort att konkurrensen inte får begränsas på det här sättet.

Upphandlingen är olaglig då den riktar sig enbart mot Apple-produkter. LOU innehåller ett förbud mot att göra så eftersom det ensidigt gynnar ett enskilt företag på bekostnad av andra.

Att begränsa upphandlingen till ett enda företags produkter innebär dessutom en uppenbar risk för överpriser och därmed slöseri med skattemedel. Ett företag skulle ges monopol på marknaden med alla nackdelar det för med sig. Nyttan och utvecklingen av tekniken hämmas om enbart produkter av ett enda slutet system tillåts. Samsungs mål är att upphandlingar av exempelvis mobiltelefoner och surfplattor istället ska ske i god konkurrens och på lika villkor.

- Det hör inte till vanligheterna att vi överprövar upphandlingar, men det här är andra gången på kort tid som vi går till domstol. Vårt syfte med domstolsprövningen är att göra en tydlig markering om att myndigheter inte får bryta mot LOU, säger Björn Hansen.

Tidigare i sommar stoppade Förvaltningsrätten i Malmö en upphandling av Trelleborgs och Skurups kommuner av Apple-produkter i avvaktan på beslut om upphandlingen måste göras om. Samsung har begärt att upphandlingen ska göras om från början eftersom den strider mot LOU genom att den riktats enbart mot ett visst varumärke. Överprövningen i Skåne pågår alltjämt men vi hoppas att domstolen snart ska avgöra målet.

För ytterligare presskommentarer kontakta:
Hanna Brenner, Interim Communication Manager Nordic Samsung Electronics Nordic AB, 
tel: 070-696 68 89, mejl: h.brenner@partner.samsung.com