Följ Samsung Electronics Nordic AB

Olaglig upphandling från Trelleborg, Sjöbo och Skurup

Nyhet   •   Jun 30, 2014 11:28 CEST

Samsung Electronics Nordic har begärt att upphandlingen av enbart Apple-produkter som genomförs av kommunerna i Trelleborg, Sjöbo och Skurup omgående stoppas och görs om från början. Därför har en ansökan om överprövning av upphandlingen lämnats in till Förvaltningsrätten i Malmö som nu tillfälligt har stoppat upphandlingen.

Stockholm den 30 juni 2014 – Trelleborg, Sjöbo och Skurup är tre kommuner i en lång rad av upphandlande myndigheter som på det här sättet bryter mot LOU, säger Björn Hansen, Sales Director Telecom på Samsung Electronics Nordic. Vi har under en längre tid sett hur upphandlingar riktas på detta sätt och går nu till domstol för att det ska bli tydligt för alla som gör upphandlingar att det inte är tillåtet att på det här viset begränsa konkurrensen i en upphandling.

Upphandlingen är olaglig då upphandlingen uttryckligen riktar sig mot enbart Apple-produkter och hänvisar till varumärken som iPad, Apple TV och iOS/OS X. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller ett förbud mot att göra så eftersom detta ensidigt gynnar ett enskilt företag och missgynnar andra.

Att i praktiken låsa sig till ett enda företags produkter innebär dessutom en uppenbar risk för överpriser och slöseri med skattemedel. Ett företag skulle ges monopol på marknaden vilket har stora nackdelar. Nyttan och utvecklingen av tekniken hämmas om enbart produkter av ett enda slutet system tillåts. Vårt mål är att upphandlingar av exempelvis mobiltelefoner och surfplattor istället ska ske i god konkurrens och på lika villkor.

– Det hör inte till vanligheten att vi överprövar upphandlingar och det är inte vår avsikt att hänga ut just de tre kommunerna, men med denna upphandling blev "måttet rågat" så att säga, säger Björn Hansen. Vårt enkla syfte med domstolsprövningen är att göra en tydlig markering av att upphandlande myndigheter inte får bryta mot LOU, säger Björn Hansen

För ytterligare presskommentarer kontakta:

Hanna Brenner, Interim Communication Manager Nordic Samsung Electronics Nordic AB, 
tel: 070-696 68 89, mejl: h.brenner@partner.samsung.com

Bifogade filer

PDF-dokument