Följ Samsung Electronics Nordic AB

​Lidköpings kommun avbryter upphandling av Appleprodukter

Nyhet   •   Dec 15, 2014 08:15 CET

Den 12:e december meddelade Lidköpings kommun att de omedelbart avbryter den pågående upphandlingen vad gäller datorer och surfplattor med varumärket Apple till kommunens skolor. Beskedet kommer i anslutning till att Samsung Electronics tidigare i veckan ansökt om överprövning av kommunens varumärkesspecifika upphandling.

– Vi välkomnar beskedet. Det är glädjande att Lidköpings kommun valt att avbryta upphandlingen. Det är vår förhoppning att de påbörjar en ny upphandling inom kort där kommunen kommer ställa varumärkesneutrala prestanda- och funktionskrav, säger Björn Hansen, Sales Director Telecom på Samsung Electronics Nordic.

Bakgrunden till Samsung Electronics beslut att överpröva kommunens upphandling är att Lidköpings kommun ställt krav som begränsar upphandlingen till ett specifikt varumärke. Sådana krav är inte tillåtna i en upphandling om det inte finns tvingande skäl. Det gör det inte menar Samsung Electronics och därför begränsas konkurrensen på ett otillåtet sätt vilket även kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna.

I en dom i ett likartat fall gentemot Trelleborg och Skurup gav Förvaltningsrätten i Malmö Samsung rätt. Samsung har även begärt överprövning av en upphandling från Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund som även den begränsar upphandlingen till ett enda varumärke.

– Vi har återkopplat till kommunen med uppmaningen att söka lösningar som inte är beroende av enstaka leverantörers system. Det är då möjligt för offentlig sektor att hela tiden följa den tekniska utvecklingen, utan risk för kostsamma inlåsningar, säger Björn Hansen.

Bifogade filer

PDF-dokument