Gå direkt till innehåll
Ord har kraft – låt oss välja de rätta

Blogginlägg -

Ord har kraft – låt oss välja de rätta

Studier visar att vi pratar med barn olika beroende på vilket kön de har. Vårt språk och våra ordval kan påverka ungas självkänsla och hur de ser på sig själva medan de växer upp*. I en värld som blir alltmer upp- och ihopkopplad finns det många som kallar mobiltelefonen för fjärrkontrollen till sina liv. I den finns vårt sociala nätverk, den är vår bank, den är vår kunskapskälla, och mycket mer. Mobiltelefonen håller oss samman, reflekterar vilka vi är och formar oss – precis som det talade ordet.

2017 träffades en grupp unga tjejer och pratade om hur teknologi kan bli mer inkluderande och hur deras mobiler kan förbättra deras liv på olika sätt. De funderade över om mobilen tillsammans med språket kunde användas för att bryta ner stereotypa barriärer. Ur denna idé skapade Plan International Finland och Samsung Electronics Nordics Sheboard, ett unikt tangentbord till mobiltelefonen som hjälper användaren att uppmärksamma negativa stereotypa ordval och istället ge positiva alternativ.

Sheboard bygger på en algoritm som föreslår ord som är mer stärkande, motiverande och inkluderande än ett standardtangentbord. När användaren i exempelvis en chat beskriver en flicka med formuleringen "hon är söt" föreslår Sheboard att “söt” kan bytas ut till "smart" eller stark”. Målet är att Sheboard ska utmana användarens sätt att tänka och uttrycka sig, och inspirera till diskussion – och på sikt bidra till att förändra normer. De 2500 orden som Sheboard använder är speciellt utvalda av flickor utifrån att de upplevs peppande och motiverande.

Sheboard är ett sätt för oss att tänka och reagera på hur vi pratar med, och om tjejer, med hjälp av vår mobiltelefon. Teknologi är något som bör vara tillgängligt för alla, och något som bör stödja ett jämlikt och inkluderande samhälle. För personer med en smartphone är Sheboard en lättillgänglig lösning som hjälper till att visa när stereotyper kan dyka upp och hur vi kan avvärja dem.

- Barn blir ofta omtalade och tilltalade på olika sätt beroende på deras kön. Det kan påverka både deras självbild och sättet omvärlden behandlar dem. I takt med att vår kommunikation blir allt mer digital formas också en stor del av språket via digitala kanaler. Vi på Plan International driver i dag ett flertal tech-projekt, för att flickor och unga kvinnor ska kunna öka sina kunskaper inom området och själva skapa de förändringar de behöver säger Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige.

- Digitaliseringen innebär möjligheter att bryta ner barriärer och bidra till jämlikhet och inkludering för alla. Många unga refererar till mobilen som livets fjärrkontroll. Med Sheboard ville vi skapa ett mobilt verktyg som på ett konkret sätt kan inspirera till diskussion om hur vi kan skapa en positiv digital värld, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship and Partnerships manager, Samsung Electronics Nordic.

Sheboard är utvecklad i ett samarbete mellan Samsung och Plan International Finland, och lanseras på svenska den 5 mars. Appen är gratis tillgänglig på svenska, finska och engelska för nedladdning via Google Play och App Store. Läs mer om Sheboard här.

*Martens, Andy; Johns, Michael; Greenberg, Jeff; Schimelb, Jeff. 2006. Combating stereotype threat: The effect of self-affirmation on women’s intellectual performance. Journal of Experimental Social Psychology. 42(2), 236-243. DOI: 10.1016/j.jesp.2005.04.010.

Kågesten, Anna; Gibbs, Susannah; Blum, Robert Wm; Moreau, Caroline; Chandra-Mouli, Venkatraman; Herbert, & Amin, Avni. 2016. Understanding Factors that Shape Gender Attitudes in Early Adolescence Globally: A Mixed-Methods Systematic Review. Plos One. DOI: 10.1371/journal.pone.0157805

Bian, Lin; Leslie, Sarah-Jane & Cimpian, Andrei. 2017. Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interest. Science. Vol. 355, Issue 6323, 389-391. DOI: 10.1126/science.aah6524

Ämnen

Presskontakt

Elin Wallberg

Elin Wallberg

Corporate Citizenship & Partnerships Manager