Gå direkt till innehåll
Att göra det uppkopplade livet hållbart

Blogginlägg -

Att göra det uppkopplade livet hållbart

Idag är en stor del av vårt liv uppkopplat. Tekniken och internet är alltid nära till hands och vi spenderar flera timmar online varje dag. Ungdomar är några av de mest uppkopplade, och därför är det väldigt viktigt att lyfta deras röster och tankar i frågor som rör det uppkopplade livet.

I juni publicerade Samsung, Fryshuset och Ungdomar.se en rapport som handlar om hur unga reflekterar kring sitt uppkopplade liv. Resultaten kan kort sammanfattas i nedanstående punkter.

  • Unga upplever många positiva effekter med det uppkopplade livet, som deras möjlighet att påverka samhället och göra sin röst hörd. Men det finns också de som upplever att de kan bli för mycket stillasittande och att sömnen kan påverkas.
  • Unga tar stort eget ansvar för sitt uppkopplade liv och har bra koll på hur de spenderar sin tid online. Åtta av tio unga anser att de själva bär det största ansvaret för att förbättra sitt uppkopplade liv och hur de använder tekniken. Men de vill också ha mer vägledning och anser att andra aktörer i samhället, exempelvis föräldrar, skola och företag, har ett ansvar.

Rapporten är ett första steg i Samsungs samarbete med Fryshuset och Ungdomar.se och vi valt att prata med Kim Waller på Fryshuset för att få höra hennes tankar om rapportens resultat.

Hej Kim! Rapporten visar många intressanta resultat, men finns det något speciellt du tänker på när du läser den?

Det första som slog mig är att ungdomar har väldigt mycket att säga om det uppkopplade livet. De kan otroligt mycket, är väldigt insatta och har en stark åsikt om hur de upplever sina digitala liv. Men de är också öppna med att de vill ha stöd och redskap från samhället för att kunna utveckla sina kunskaper och tankar, så att de kan vara så väl förberedda inför framtiden och må så bra som möjligt.

Ungdomar sitter verkligen på de bästa lösningarna och svaren när det kommer till frågor som rör dem. Men det är en utmaning att hitta rätt forum där vi som samhälle kan få ta del av deras åsikter och därför är denna undersökning så viktig.

Ett av resultaten som jag tänker mycket på är att 80 % av ungdomarna anser att det är deras eget ansvar att förändra och förbättra sitt uppkopplade liv. Det är en väldigt många. I Sverige är vi väldigt individfokuserade, vilket också kan leda till tankar för ungdomar som att “det är JAG som måste göra något åt situationen” istället för att “VI måste tillsammans göra något åt situationen.”

Om vi blickar framåt, vad kan vi som samhälle göra och tänka på för att stötta unga?

Ungdomar har berättat för oss att de vill ha vårt stöd och vår hjälp när det kommer till det uppkopplade livet. Alla behöver engagera sig. Samarbeten är viktiga och kommer bidra till de stora förändringarna, och här är det så bra att vi på Fryshuset, jobbar tillsammans med er på Samsung som är ett stort teknikföretag.

Slutligen, vi måste uppmärksamma faktumet att unga idag är uppkopplade länge och ofta. Och att det inte är tekniken i sig som är det stora problemet utan att det är hur ofta och hur länge man använder sig av den, och framförallt i vilket syfte. Tillsammans kan vi hitta vägar där vi alla lever hälsosamt uppkopplade.

Vill du veta mer om hur Samsung jobbar med hälsosamt användande av teknologi, läs mer här.

Ämnen

Presskontakt

För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

För testprodukter och pressfrågor, kontakta:

Presskontakt PR-byrån JMWGolin Gäller journalister och media
Elin Axelsson

Elin Axelsson

Presskontakt PR Manager TV/Audio and Home Appliances +4673 671 95 26
Louise Gustafsson

Louise Gustafsson

Presskontakt PR Officer Consumer electronics: Home Appliances +46 722 376 667

Relaterade nyheter