Följ Samsung Electronics Nordic AB

Samsung Electronics presenterar miljöinitiativet Eco-Management 2013

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 12:00 CEST

Siktar på att bli ett ledande miljöanpassat företag genom visionen "Creating New Value through Eco-Innovation"

Samsung Electronics meddelade idag att företaget tagit fram ett nytt miljöanpassat ledningsinitiativ med flera omfattande mål som ska göra Samsung till ett av de ledande miljöanpassade företagen senast 2013.

Med fokus på ekonomisk tillväxt med låga utsläpp har Samsung tagit fram fyra mål för ledningen som är kärnan i företagets satsning på tillväxt med minimal miljöpåverkan och en del av sin plan "Eco-Management 2013". Målen inkluderar att Samsung ska minska utsläppen av växthusgaser från företagets fabriker med 50%* och minska de totala indirekta växthusgaserna från samtliga produkter med 84 miljoner ton under en femårs period fram till 2013; samtliga produkter ska vara miljöanpassade och överträffa globala miljöstandarder; Samsung ska investera 5,4 biljoner Koreanska Won i olika miljöfrämjande initiativ och förbättra samarbetet med leverantörer och partners ur miljöaspekt.

Under en ceremoni på företagets huvudkontor i Seoul offentliggjorde Samsung även sin vision för en miljöanpassad ledning av företaget "Creating New Value through Eco-Innovation" och miljöprogrammets slogan "PlanetFirst". De visionära ledorden visar att Samsungs ledning sätter miljön i fokus för hela företagets verksamhet och kommer att använda teknologi på innovativa sätt för att driva miljöanpassad tillväxt.
- Som ett ledande globalt teknikföretag har Samsung Electronics alltid tagit sitt miljöansvar på största allvar men idag har vi förbundit oss att sätta miljön i fokus för våra affärsbeslut och vår tillväxt. Miljöprogrammet kommer att vara vägledande i vår globala verksamhet, leverantörskedja och hela livscykeln av Samsungs produkter. Genom att uppnå dessa mål avser vi att leda vägen för hur man bemöter de miljöproblem som vår planet står inför, säger Yoon-Woo Lee, vd och vice styrelseordförande på Samsung Electronics.

Eco-Management 2013 inkluderar följande åtaganden:

  • Minska utsläppen av växthusgaser från företagets fabriker med 50 % till 2013, beräknat på 2008 som basår med hänsyn till företagets finansiella tillväxt. För att uppnå detta kommer produktlinjerna LCD och halvledare att införa reduktionsteknologierna PFC och SF6 samt förbättra energihanteringssystemen.
  • Minska de beräknade indirekta utsläppen av växthusgaser från Samsungs produkter med 84 miljoner ton över en femårs period till slutet av 2013. Detta ska uppnås genom att förbättra energieffektiviteten av Samsungs TV-apparater, kylskåp och air-condition system till den högsta nivån inom branschen och att minska strömförbrukningen vid standby-läge från 1W till 0.5W.
  • Överträffa "Good-Eco Product" kriteriet** för 100 % av Samsungs produkter från dagens nivå på 50 %. Det inkluderar införandet av en process i forskning & utvecklingsstadiet för att utvärdera om produkten är miljöanpassad, förbättra energieffektiviteten och öka användandet av miljöanpassade och återvinningsbara material.
  • Investera 5,4 biljoner Koreanska Won i forskning & utveckling och anläggningar som driver miljöfrämjande initiativ till och med 2013. Det innefattar 3.1 biljoner Won för att utveckla miljöanpassade produkter och 2,3 biljoner Won för att utveckla teknologier som minska energiförbrukning samt att göra företagets fabriker mer miljöanpassade.
  • Förstärka miljösamarbetet med sina leverantörer och partners vilket innefattar införandet av miljöanpassade administrationssystem som ISO 14001 och införandet av växthusgas inventering.

* Företagets utsläpp delas med den årliga försäljningen för att ge en konsekvent bild av utvecklingen av koldioxidutsläpp

** Samsung kommer att ge varje nyutvecklad produkt en miljöranking (Eco- Product, Good Eco-Product eller Premium Eco-Product) som baseras på en intern utvärdering. För att bli ansedd som Good Eco-Product måste produkten överträffa grundläggande branschkrav, uppvisa särskiljande miljöanpassade funktioner och uppnå globala miljöstandarder.

Bifogade filer

PDF-dokument