Följ Samsung Electronics Nordic AB

Högskolan Väst och Samsung utformar framtidens klassrum

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2014 11:00 CET

Samsung och Högskolan Väst i unikt forskningsprojekt där ny teknik, nya pedagogiska metoder och en annorlunda och futuristisk möblering ska bidra till att utveckla lärarutbildningarna, skolan och elevernas kunskapsutveckling.

Trollhättan, Sverige – 29 oktober, 2014
– Idag invigs det gemensamma projektet Framtidens klassrum som är ett samarbete mellan Samsung och Högskolan Väst i Trollhättan. Samarbetet ska etablera formerna för hur teknik och lärande ska interagera i skolan. Projektet är unikt i sitt slag i Europa och syftar till att utveckla den svenska skolan och morgondagens lärare.

– I och med att skolan digitaliseras allt mer förändras också villkoren och utmaningarna för lärarna, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship på Samsung Electronics Nordics AB. För att kunna integrera ny teknik i undervisningen på ett så bra sätt som möjligt behöver pedagogiken och det tekniska kunnandet gå hand i hand. Projektet Framtidens klassrum är ett steg i den riktningen.

Digitala labb
Ambitionen med samarbetet är att lärarstudenterna redan i sin utbildning ska få tillgång till de digitala verktyg som de kommer att möta i sitt framtida yrkesliv och förbereda dem på det framtida digitala klassrummet. Samarbetet innebär bland annat att Samsung lånar ut tekniska verktyg i form av tablets och interaktiva displayer till tre digitala labb på Högskolan Väst.

– I vår nya satsning kan studenter, lärare och forskare prova på, experimentera och ta en titt in i framtiden. Genom att utgå från konkreta utmaningar och möjligheter i klassrummet kommer vi att utveckla IKT-didaktiska kunskaper som är nödvändiga för Framtidens klassrum, säger Tomas Winman, universitetslektor i pedagogik på Högskolan Väst.

Långsiktigt samarbete
Samarbetet mellan Högskolan Väst och Samsung är en långsiktig satsning och målsättningen är att forskningsresultaten ska bidra till att utveckla lärarutbildningarna, skolan och elevernas kunskapsutveckling. Samsung hoppas kunna skala upp till fler klassrum och fler platser i Norden allteftersom forskningen och samarbetet etablerats.

– Vi är oerhört glada över att tillsammans kunna bidra till forskning som rör framtidens klassrum, lärarnas yrkesutövande och våra barns framtid. Om vi dessutom kan få tekniken att spela en viktig roll för likvärdigheten och inkluderingen av elever med särskilda behov får vi ett kvitto på att tekniken spelar en avgörande roll i våra klassrum, avslutar Elin Wallberg.

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en global ledare inom hemelektronik och dess komponenter. Genom kontinuerlig innovation och nya upptäckter utvecklar vi smart-tv, smarta telefoner, pc, skrivare, kameror, vitvaror, medicinsk utrustning, halvledare och led-lösningar. Samsung har 286 000 medarbetare i 80 länder, och en årlig försäljning på 216,7 miljarder dollar, 2013. Vårt mål är att öppna upp nya möjligheter för människor överallt. För att upptäcka mer, besök www.samsung.se.

Bifogade filer

PDF-dokument